Schválené v roku 2015

 

Smernica č. 108/2015 - o obehu účtovných dokladov
Prílohy k smernici č. 108/2015 - podpisové vzory
Dodatok č. 1 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 2 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 3 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 4 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 5 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 6 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 7 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 8 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 9 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 10 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 11 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 12 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 13 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 14 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 15 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 16 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 17 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 18 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 19 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 20 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 21 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 22 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 23 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 24 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 25 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 26 - k obehu účtovných dokladov
Dodatok č. 27 - k obehu účtovných dokladov

  • Smernica č. 107/2015 - o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
  • Smernica č. 106/2015 - ktorou sa oznamujú zistené priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za predchádzajúci rozpočtový rok 
    Príloha k smernici č. 106/2015 – platná pre rok 2015

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky