Voľný zdravotný obvod v ŽSK

  • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Čadca (od 01.08.2018)

    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do  15.07. 2018.
    Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: 
    č. t.: 041/5032 131, 5032 130, email:
    č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email:

Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky