PREDSEDA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Ing. Juraj Blanár

KONTAKT

ŽIVOTOPIS:

 • Meno a priezvisko: Ing. Juraj Blanár 
 • Rok narodenia: 1966
 • Miesto narodenia: Žilina
 • Národnosť: slovenská
 • Stav: ženatý
 • Počet detí: tri
 • Trvalé bydlisko: Žilina
 • Vzdelanie a zahraničné stáže:
  1996
  - študijný pobyt v Anglicku na Aston Univerzity, Univerzity of Birmingham a vo firme WS Atkins Huntingdon, počas ktorého získal certifikát " Manažovanie projektu - Crown Agents International Training Centre, Worthing" a certifikát skúšania stavebných materiálov - Providence Groupe Services, Birmingham, Anglicko
  1993 - 1994 - študijný pobyt na Aalborg Univerzity, Dánsko
  1991 - Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Stavebná fakulta, odbor: rekonštrukcia a údržba dopravných ciest - cesty
 • Profesionálna kariéra: 

  2016 - súčasnosť - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (VII. volebné obdobie), podpredseda Výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií, člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo, predseda Žilinského samosprávneho kraja
  2012 – 2016 - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (VI. volebné obdobie), podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Žilinského samosprávneho kraja
  2010 - 2012 - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (V. volebné obdobie), podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, predseda Žilinského samosprávneho kraja
  2006 – 2010 - predseda Žilinského samosprávneho kraja, stály člen Výboru regiónov v Bruseli
  2002 – 2006 - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (III. volebné obdobie), člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
  2001 - Váhostav-SK, a.s Žilina, riaditeľ odboru marketingu a technického rozvoja
  1998 - Váhostav, a.s. Žilina, vedúci útvaru technického rozvoja
  1996 - Váhostav, a.s. Žilina, vedúci útvaru technického rozvoja a strediska skúšobníctva
  1994 - Váhostav, a.s. Žilina, vedúci strediska skúšobníctva
  1991 - VŠDS v Žiline, Katedra geotechniky, interný ašpirant a asistent
  1991 - Žilinské komunikácie, s.r.o. v Žiline, technik údržby

 • Športovec:
  - dvojnásobný majster Slovenska, majster a vicemajster Československa v ľahkej atletike v žiackych a dorasteneckých kategóriách
  - niekoľkonásobný účastník Bielej stopy SNP v bežeckom lyžovaní, vrátane najdlhšej trate 50 km
  - v období 1986 až 1995 aktívne pôsobil v automobilovom športe na Slovensku a ČSFR ako spolujazdec v Rallye súťažiach a tiež ako zástupca riaditeľa medzinárodnej automobilovej súťaže Rallye Matador Žilina
  - aktívne hrával futbal a stolný tenis
 • Zaujímavosti:
  - člen Slovakia - UK Alumni Association pri Britskej ambasáde a Britskej rade v Bratislave
  - člen Slovenského komitétu svetovej tunelárskej asociácie ITA a slovenského komitétu svetovej asociácie pre betón FIB
  - aktívne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných odborných konferencií a kongresov
  - plynule hovorí po anglicky - akademická úroveň podľa International English Language Testing System, The British Council Bratislava

 

     Aktualizované dňa: 28. januára 2014


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky