Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Jozef Štrba

KONTAKT

ŽIVOTOPIS:

 • Meno a priezvisko: Ing. Jozef Štrba
 • Rok narodenia: 1962
 • Miesto narodenia: Žilina
 • Národnosť: slovenská
 • Stav: ženatý
 • Počet detí: dve
 • Trvalé bydlisko: Žilina
 • Vzdelanie:
  1981 - 1985
  Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, Stavebná fakulta, odbor Pozemné stavby
  1977 - 1981 Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina–pozemné stavby
 • Profesionálna kariéra:
  2013
  – súčasnosť - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
  2012 – súčasnosť - predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
  2012 – 2016 - člen predstavenstva, Žilinská teplárenská, a.s.
  2011 – 2014 - člen dozornej rady, Žilina Real, s.r.o.; člen dozornej rady, Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
  2010 – 2014 - poslanec Zastupiteľstva mesta Žiliny
  2010 – 2013 - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
  2009 – 2013 - poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
  2008 – 2010 - podpredseda predstavenstva, PROMTO a.s. Žilina
  2006 – 2010 - konateľ, SIMP s.r.o. Žilina
  2005 – 2006 - prokurista a technický riaditeľ , PROMA s.r.o. Žilina
  2002 – 2004 - vedúci technického úseku, technický riaditeľ,  PROMA s.r.o. Žilina
  1998 – 2002 - SZČO – stavebný dozor, inžinierska činnosť, rozpočtovanie stavieb
  1991 – 1998 - stavbyvedúci, technický riaditeľ,  PTM-PRASTAV  s.r.o. Žilina
  1985 – 1991 - majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, Pozemné stavby, š.p. Žilina
 • Zaujímavosti:
  - aktívne sa venuje záhradkárstvu, kynológii, veciam verejným
  - absolvent  školení – Projektový manažment, Riadenie výkonnosti firmy, Finančné riadenie
  - plynule hovorí po rusky

 

Aktualizované dňa:  9. decembra 2016


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky