Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Branislav Tréger, PhD.

KONTAKT

ŽIVOTOPIS:

 • Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Tréger PhD.
 • Rok narodenia: 1962
 • Miesto narodenia: Liptovský Mikuláš
 • Národnosť: slovenská
 • Stav: ženatý
 • Počet detí: dve
 • Trvalé bydlisko: Liptovský Hrádok
 • Vzdelanie:
  1996 - 2002 - Univerzita Komenského Bratislava,  Fakulta telesnej výchovy a športu, odbor kinantropológia (PhD.)
  1981 - 1986 - Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu,  odbor geografia, telesná výchova (Mgr.)
  1977 - 1981 – Gymnázium v Liptovskom Hrádku
 • Profesionálna kariéra: 
  2007 - súčasnosť - primátor mesta Liptovský Hrádok
  2004 - 2006 - riaditeľ Gymnázia v Liptovskom Hrádku 
  2002 - 2004 - zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku
  2001 - 2002 - učiteľ geografia, telesná výchova na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku
  1998 - 2002 - poslanec Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady v Liptovskom Hrádku
  1990 - 2001 - zástupca riaditeľa na Strednom odbornom učilišti drevárskom v Liptovskom Hrádku
  1987 - 1990 - učiteľ na Strednom odbornom učilišti drevárskom v Liptovskom Hrádku 
  1986 – športový redaktor, Česko-slovenská televízia Bratislava 
 • Zaujímavosti:
  - člen správnej rady Komunitnej nadácie Liptov
  - zúčastnil sa vedeckého výskumu v oblasti energetického výdaja v tíme profesora Fromela
  - spolupráca so ŠPÚ Bratislava - overovanie štandard telesnej výchovy
  - publikačná činnosť vo vedeckých zborníkoch
  - prednášanie na vedeckých konferenciách
  - nepretržitá pedagogická prax


     Aktualizované dňa: 30. septembra 2015


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky