5. august 2016

Od roku 2004 získali takmer 900-tisícové dotácie

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. august 2016

Až 1.581 žiadateľov podporil Žilinský samosprávny kraj od roku 2004 dotáciami na rozvoj činnosti v oblasti školstva a vzdelávania, kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných aktivít. „Za trinásť rokov sme rozdelili 873.960 eur s cieľom podporiť čo najviac záujemcov v našom kraji. Tradične nás o financie žiadali najmä obce i mestá, dobrovoľné hasičské zbory, občianske združenia a rôzne ďalšie organizácie či kluby, ktoré potrebovali pre svoje projekty spoľahlivého partnera. Pomohli sme im tak zorganizovať pre našich obyvateľov stovky výnimočných podujatí,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár s tým, že ŽSK rozdeľoval dotácie na základe všeobecne záväzného nariadenia 4/2004. 

V roku 2016 župa vyčlenila v dvoch kolách posledných 196.400 eur a uzavrela tak dotačný program. V druhej doplňujúcej časti bolo podporené napríklad kultúrne podujatie v kysuckej obci Čierne pod názvom Zachovajme naše zvyky a tradície, dobudovanie športovej budovy v liptovskej obci Dúbrava či vydanie kníh o významnom rodákovi z Horného Považia, Jurajovi Turzovi, histórii hasičských zborov na hornom Turci a tiež oravskej monografie Velikán spod Babej hory. „Tento rok sme pomohli takmer 350 žiadateľom, čo je najviac za celý čas existencie nášho VZN,“ doplnil žilinský župan.

„Samozrejme, v podpore našich regiónov nekončíme. Rozhodli sme sa vytvoriť nový systém spolufinancovania projektov v Žilinskom kraji, vďaka ktorému budú môcť záujemcovia žiadať o finančné prostriedky v rôznych výzvach zameraných na kultúru, šport, vzdelávanie a mnoho iných verejnoprospešných aktivít,“ zdôraznil riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.

Kompletný zoznam podporených projektov za 13 rokov, počas ktorých dotačný program fungoval, nájdete tu.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK



Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.08.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky