OFICIÁLNE STRÁNKY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vážení pedagógovia, ctení rodičia a milí študenti, 

leto ubehlo prirýchlo a s ním prišiel aj koniec prázdnin. Je tu čas, kedy sa opäť otvárajú školské brány a každý má nejaké očakávania. Ja by som vám chcel popriať, aby sa vám naplnili, a nemusia to byť len výborné známky, pretože aj nové vedomosti či zručnosti alebo zážitky v kolektíve a dobrý pocit z vykonanej práce prinášajú uspokojenie. Prajem vám veľa trpezlivosti a tolerancie. Pedagógovia nech nájdu zanietených študentov, študenti podnetných učiteľov a rodičia nech sa tešia zo spoločných úspechov svojich detí a ich pedagógov.

Ing. Juraj Blanár
predseda ŽSK

Najnovšie dianie na stránke


Spodná navigácia


Ak Vám RSS kanál nefunguje, treba doinštalovať čítačku k danému prehliadaču.

Jazykové verzie webstránky